Уладыкоўская, Л.М. Духоўнасць грамадства і глабалізацыя: як трансфармуецца беларуская нацыянальная культура?/Л.М. Уладыкоўская. – Мінск, РІВШ, 2017. – 288 с.

Выйшла ў свет кніга Любові Уладыкоўскай, прысвечаная праблеме духоўнасці, яе ролі ў развіцці беларускай нацыянальнай культуры,  шматстайнаму ўплыву глабальных працэсаў на сацыякультурную трансфармацыю сучаснага беларускага грамадства.
Навуковымі рэцэнзентамі кнігі выступілі Заслужаны дзеяч мастацтваў Рэспублікі Беларусь, прафесар,  кандыдат філасофскіх навук, доктар культуралогіі У.П. Скараходаў і лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь, прафесар, доктар культуралогіі І.В. Марозаў.