Вольга Кастрамінава. Квартал у Чыкага: іншы Сусвет культурнай супольнасці

Васіль Аўраменка. Эсэ “Амерыканская культура: недачасная апалагетыка ці прадчуваньне крызісу?”

Марына Гарэлава. Графічны малюнак

Ніна Карпінчык. Фотаздымкі “Пау Вау”

Раман Карп. Фотаздымкі

Уладзімір Грамовіч. Эстампы “След” і “Ўсе Роўныя. Розныя”