Беларуска-амерыканскі погляд на міжкультурны дыялог

Артыкул па пытаннях міжкультурнага дыялогу аўтарства праф. Сьезэн дэ Франс (ЗША) і праф. Любові Уладыкоўскай (Беларусь) апублікаваны ў Кіеве (Украіна). Інтэрнэт-версію глядзіце на с. 20 тут.

Часопіс зарэгістраваны ў EBSCO, DOAJROAD, OpenAcademicjournalIndex, CiteFactor, PolichScholaryBibliography, GoogleScholar, JournalsImpactFactor, BASE, InnoSpace, ScientificIndexingServices, InternationalImpactFactorServices, ResearchBible.